មិថុនា, 2021

12មិថុនា(មិថុនា 12)8:00 am18(មិថុនា 18)9:00 pmពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូង លើកទី៧ និងពិព័រណ៍ទំនិញ នាំចូល-នាំចេញ គុនមិញ លើកទី២៧ ឆ្នាំ២០២១Kunming City អ្នករៀបចំកម្មវិធី: Chinese Government

ម៉ោង

12 (សៅរ៍) 8:00 am - 18 (សុក្រ) 9:00 pm

ទីតាំង

Kunming City

អ្នករៀបចំកម្មវិធី

Chinese GovernmentCo-organizer: ASEAN CountryContact in Cambodia: General Directorate of Trade Promotion , Ministry of Commerce Lot No. 19-61, Russian Federation Blvd, Phum ToeK Thla, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Menu
X