វិច្ឆិកា, 2021

10វិច្ឆិកា(វិច្ឆិកា 10)9:00 am13(វិច្ឆិកា 13)7:00 pmពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២១ នៅទីក្រុងសេអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉េSeoul អ្នករៀបចំកម្មវិធី: ASEAN Korean Center

គោលការណ៍ណែនាំសុខភាពសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ

ត្រូវពាក់ម៉ាស
ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពនៅច្រកចូល
ត្រូវរក្សា​គម្លាត​ពី​គ្នា
ព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើនៅខាងក្រៅ

ម៉ោង

10 (ពុធ) 9:00 am - 13 (សៅរ៍) 7:00 pm

ទីតាំង

Seoul

អ្នករៀបចំកម្មវិធី

ASEAN Korean Center

Menu
X