ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងបន្លែផ្លែឈើ លើកទី១៥

16jun(jun 16)10:00 am19(jun 19)10:00 pmពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងបន្លែផ្លែឈើ លើកទី១៥ Event Organized ByMinistry of Commerce

Event Details

ឈ្មោះពិព័រណ៍៖ ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងបន្លែផ្លែឈើ លើកទី១៥

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៦-១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ទីកន្លែង៖ ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ប្រភេទទំនិញតាំង៖ ផលិតផលបន្លែ ផ្លែឈើ និងផលិតផលកែច្នៃ

អ្នករៀបចំ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ទំនាក់ទំនង៖

នាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍៖

ទូរស័ព្ទ៖            ០១២ ៧០៣ ៣៩៣ / ០៧៧ ៣៣៩​ ៤៣៩ / ០៧៧ ៣៣២ ២៣៣

​                        អ៊ីមែល៖             [email protected] / [email protected]

​មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តសៀមរាប៖

ទូរស័ព្ទ៖      ​      ០១២ ៩៦៦ ៤៦៦ / ០១២ ៥៥០ ៦៣៥

អ៊ីមែល៖             [email protected]

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងដើម្បីជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក ឱ្យមានភាពរស់រវើក និងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវការទទួល​ស្គាល់ផលិតផលបន្លែ ផ្លែឈើខ្មែរ និងផលិតផលកែច្នៃដទៃទៀត ស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្ម ២០១៩-២០២៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការជំរុញការលើកកម្ពស់វិស័យកសិ-ពាណិជ្ជកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន។​ ចំពោះម្ចាស់កសិដ្ឋាន អ្នកកែច្នៃ សមាគមអាជីវកម្ម និងសហគមន៍ផលិតបន្លែ និងផ្លែឈើខ្មែរ ដែលត្រូវការស្តង់ដាក់តាំងផលិតផលសម្រាប់ស្វែងរកដៃគូបញ្ជាទិញ ឬមានគម្រោងចុះកិច្ចសន្យាទិញ-លក់ សូមទាក់ទងអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្ម នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

 

more

Time

16 (Thursday) 10:00 am - 19 (Sunday) 10:00 pm(GMT+07:00)

Location

Siem Reap

Menu