ពិព័រណ៍​ផលិតផល​បន្លែ ផ្លែឈើ​ខ្មែរ​ ​ក​សិ​-​ពាណិជ្ជកម្ម ​ក​សិ​-​ឧស្សាហកម្ម​ ​លើក​ទី​១៤

21nov(nov 21)8:00 am24(nov 24)8:00 pmពិព័រណ៍​ផលិតផល​បន្លែ ផ្លែឈើ​ខ្មែរ​ ​ក​សិ​-​ពាណិជ្ជកម្ម ​ក​សិ​-​ឧស្សាហកម្ម​ ​លើក​ទី​១៤ Event Organized ByMinistry of Commerce

Health Guidelines for this Event

Masks Required
Temperature Checked At Entrance
Physical Distance Maintained

Time

November 21, 2021 8:00 am - November 24, 2021 8:00 pm(GMT+07:00)

Location

Siem Reap

Other Events

Siem Reap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu