វិច្ឆិកា, 2021

21វិច្ឆិកា(វិច្ឆិកា 21)8:00 am24(វិច្ឆិកា 24)8:00 pmពិព័រណ៍​ផលិតផល​បន្លែ ផ្លែឈើ​ខ្មែរ​ ​ក​សិ​-​ពាណិជ្ជកម្ម ​ក​សិ​-​ឧស្សាហកម្ម​ ​លើក​ទី​១៤Siem Reap អ្នករៀបចំកម្មវិធី: Ministry of Commerce

គោលការណ៍ណែនាំសុខភាពសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ

ត្រូវពាក់ម៉ាស
ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពនៅច្រកចូល
ត្រូវរក្សា​គម្លាត​ពី​គ្នា

ម៉ោង

21 (អាទិត្យ) 8:00 am - 24 (ពុធ) 8:00 pm

ទីតាំង

Siem Reap

អ្នករៀបចំកម្មវិធី

Ministry of CommerceGeneral Directorate of Trade Promotion (GDTP) Lot No. 19-61, Russian Federation Blvd, Phum Toek Thla, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
X