វិច្ឆិកា, 2021

05វិច្ឆិកា(វិច្ឆិកា 5)8:00 am10(វិច្ឆិកា 10)9:00 pmពិព័រណ៍ទំនិញនាំចូល ចិន អន្តរជាតិ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២១Shanghai អ្នករៀបចំកម្មវិធី: Chinese Government

ម៉ោង

5 (សុក្រ) 8:00 am - 10 (ពុធ) 9:00 pm

ទីតាំង

Shanghai

អ្នករៀបចំកម្មវិធី

Chinese GovernmentCo-organizer: ASEAN CountryContact in Cambodia: General Directorate of Trade Promotion , Ministry of Commerce Lot No. 19-61, Russian Federation Blvd, Phum ToeK Thla, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Menu
X