ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលខ្មែរ នាឱកាសយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ

13apr(apr 13)8:00 am16(apr 16)9:00 pmពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលខ្មែរ នាឱកាសយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ Event Organized ByMinistry of Commerce

Event Details

ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបឬខេត្តព្រះវិហារសម្រាប់យុទ្ធនាការទិញផលិតផលកម្ពុជាលើកទី ៦ ។

Health Guidelines for this Event

Masks Required
Temperature Checked At Entrance
Physical Distance Maintained

Time

April 13, 2021 8:00 am - April 16, 2021 9:00 pm(GMT+07:00)

Location

Siem Reap

Other Events

Siem Reap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu