1. ទំព័រដើម
  2. សេចក្តីជូនដំណឹង
  3. ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងបន្លែផ្លែឈើ លើកទី១៥

ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងបន្លែផ្លែឈើ លើកទី១៥

https://drive.google.com/file/d/11BOqZIsVBU-XaXN0M4IkyzYx2XKyA-q5/view?usp=sharing

អត្ថបទមុន
កម្ពុជា​​ សម្លឹង​មើល​ការនាំចេញ​ម្រេច ទៅកាន់​ប្រទេសជប៉ុន បន្ថែមទៀត
អត្ថបទបន្ទាប់
ឯកឧត្តម ឈួន ដារ៉ា អញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធ “ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងទំនិញនាំចេញ-នាំចូល លើកទី១៥ ឆ្នាំ២០២២” ក្រោមប្រធានបទ ការវិលត្រឡប់មកធ្វើធុរកិច្ចឡើងវិញ

អ្នកក៏អាចចូលចិត្ត

ព័ត៌មានថ្មីៗ

សេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីៗ

Menu