ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ាន លើកទី១៨ ឆ្នាំ២០២១

10sep(sep 10)10:00 am13(sep 13)5:00 pmពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ាន លើកទី១៨ ឆ្នាំ២០២១ Event Organized Byរដ្ឋាភិបាលចិន

Cambodia Pavilion

Health Guidelines for this Event

Masks Required
Temperature Checked At Entrance
Physical Distance Maintained
Event Area Sanitized
Outdoor Event

Time

10 (Friday) 10:00 am - 13 (Monday) 5:00 pm(GMT+08:00)

Location

ទីក្រុងណាននីង

ទីក្រុងណាននីងទីក្រុងណាននីង​ ខេត្តក្វាងស៊ី សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu