ពិព័រណ៍គ្រឿងអលង្ការអន្តរជាតិសិង្ហបុរី

14julAll Day17ពិព័រណ៍គ្រឿងអលង្ការអន្តរជាតិសិង្ហបុរី

Event Details

ព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍

ឈ្មោះពិព័រណ៍៖ ពិព័រណ៍គ្រឿងអលង្ការអន្តរជាតិសិង្ហបុរី
កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៤-១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
ទីកន្លែង៖ ប្រទេសសិង្ហបុរី
ប្រភេទទំនិញតាំង៖ គ្រឿងអលង្ការ និងត្បូងថ្មមានតម្លៃ
អ្នករៀបចំ៖ Conference & Exhibition Management Service Pte.
ទំនាក់ទំនង៖ +៨៥៥-៨៧៧៥៥៥៥១ / [email protected] / +65 96 60 99 38 / [email protected]
ព័ត៌មានបន្ថែម៖ នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មលើវិស័យគ្រឿងអលង្ការកម្រិតអន្តរជាតិដ៏ធំ និងទទួលបានជោគជ័យអស់រយៈពេល ១៦ឆ្នាំរួចមកហើយ ដោយមានអ្នកចូលរួមតាំងពិព័រណ៍អន្ដរជាតិជាង២២០ក្រុមហ៊ុន មកពីប្រទេសចំនួន២២ ផ្សេងៗគ្នាទាំងក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

more

Time

July 14, 2022 - July 17, 2022 (All Day)(GMT+07:00)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu